Prodaja

Široka ponudba produktov.

Izposoja

Zelo ugoden najem profesionalne komunikacijske opreme

Servis

Certificiran servis za znamke, ki jih zastopamo

Načrtovanje

Načrtovanje obnov že obstoječih komunikacijskih sistemov, ali izgradnjo novih

Montaža

Montaža in izvedba načrtov komunikacijskih omrežij